Kultura

W ramach podsumowania działalności w 2020 roku w Żywcu prezentujemy sprawozdanie z działalności w minionym roku Miejskiego Centrum Kultury.

W 2020 roku w budynku głównym, na terenie amfiteatru Pod Grojcem i poza siedzibą zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych, w których MCK było organizatorem lub współorganizatorem:

 1. Spektakle teatralne, kabaretowe – 5.
 2. Koncerty muzyki klasycznej, chóry, orkiestry – 6.
 3. Inne koncerty (muzyka rozrywkowa, charytatywne) – 9.
 4. Konkursy, przeglądy, festiwale – 11.
 5. Koncerty, festiwale folklorystyczne –
 6. Prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 3.
 7. Inne (np.: Finał WOŚP, spotkania autorskie, warsztaty itp.) – 8.

Ponadto w godzinach popołudniowych i wieczornych w budynku przy al. Wolności 4 prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec nowoczesny (np. zespół Paradoks),
dance-hall, taniec towarzyski (przy MCK działa m.in. utytułowany zespół tańca towarzyskiego Ego, Ego Baby i Ego Junior, Aqua Dance), modelarska, teatralne, robotyki, plastyczna, sekcja kroju
i szycia, języków obcych, a także zajęcia prywatne -  jogi i pilates dla dorosłych. W MCK ponadto odbywają się zajęcia baletowe w ramach Studia Tańca TU-TU. Zajęcia ze śpiewu i gry na instrumentach ludowych prowadzi Fundacja Braci Golec(bas i instrumenty ludowe, skrzypce, chór ludowy, heligonka, śpiew). Przy MCK aktywnie działa grupa ok.70 przebierańców noworocznych
– JUKACE z Żywca – Zabłocia, ASYSTA ŻYWIECKA licząca ok. 80 członków, Miejska Orkiestra Kameralna SONATA – 17 członków (próby wŻywieckiej Szkole Folkloru do czerwca, od lipca
w klubie Globik/Seniuor+), Zespół Chóralny SERENADA – 20 członków (próby do czerwca
w Żywieckiej Szkole Folkloru, od lipca w klubie Globik/Senior+), MIEJSKA ORKIESTRA DĘTAlicząca 60 muzyków (próby przy klubie Śrubka)oraz próby ŻYWIECKIEGO CHÓRU AKORD liczącego 23 członków (próby w klubie MCK Śrubka). MCK jest również siedzibą Zespołów Pieśni
i Tańca ZIEMIA ŻYWIECKA, MAŁA ZIEMIA ŻYWIECKA i ŻYWCZANIE 
(próby w klubie Papiernik) oraz zespołów popowych i rockowych.W MCK działa ponadto młodzieżowy Teatr K.Przy MCK działa również otwarte w 2011 roku Muzeum Czynu Zbrojnego.W ramach Miejskiego Centrum Kultury działa takżeŻYWIECKA SZKOŁA FOLKLORU, której praca skupia się na organizowaniu zajęć i warsztatów związanych z rękodziełem, sztuką ludową oraz popularyzacji historii i tradycji Żywiecczyzny poprzez realizacje prelekcji, konkursów, warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
W ramach Żywieckiej Szkoły Folkloruw2020 roku prowadzone były zajęcia z następujących dziedzin: haft na tiulu (dorośli), zdobnictwo bibułkowe (w 2 grupach: dorośli i dzieci), i malarstwo na szkle
(w 2 grupach: dorośli i dzieci). Zajęcia stacjonarne odbywały się od stycznia do marca oraz od czerwca do października 2020 r. Zrealizowano cykl filmów instruktażowych – haftu na tiulu i malarstwa na szkle.

 

Miejskie Centrum Kultury prowadzi również działalność w amfiteatrze Pod Grojcem, którego przebudowa zakończyła się w 2014 roku.

W2020 roku odbyły się na terenie tego obiektu następujące wydarzenia kulturalne:

 • Zlot Foodtrucków – „Żarciowozy” – 29-31.05.2020 r.
 • Koncert „Wakacyjna Trasa Dwójki”, gł. organizator: World Media, TVP2, - 07.2020 r.
 • Koncert „Królowej Polski razem śpiewajmy”, gł. organizator: World Media, Tv Polsat
  – 08.2020 r.
 • Koncert Korteza, gł. organizator: agencja Lansalot – 02.08.2020 r.
 • Koncert Cleo, gł. organizator: agencja Eskander – 07.08.2020 r.
 • Kabaret Nowaki, gł. organizator: agencja Eskander – 14.07.2020 r.

Działalność MCK prowadzona jest w następujących klubach środowiskowych: „OGRÓDEK” na
os. Parkowym, „PAPIERNIK” przy ul. Ks. Pr. St. Słonki w Żywcu-Zabłociu, „ŚRUBKA” przy
ul. Grunwaldzkiej, „GLOBIK”/SENIOR+przy ul. Sporyskiej.Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywały się w okresie od stycznia do marca oraz od czerwca do października 2020 r. Zgodnie
z wytycznymi rządu i Ministerstwa Kultury w pozostałych okresach działania te zawieszono. Realizowane  w tym czasie były działania on-line oraz akcje społeczne.

W klubie PAPIERNIK przy ul. Ks. Pr. St. Słonki prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec nowoczesny i współczesny (zespoły: Riki Tiki Taki, Mini Balans, Balans), plastyczne, linoryt i malarstwo na szkle, grafika warsztatowa – zajęcia artystyczne, Małe Koło Filatelistyczne oraz zajęcia świetlicowe,nauki wczesnego czytania, zajęcia językowe, gimnastyka dla dzieci i dorosłych, grupa gimnastyczno-akrobatyczna Power Dance. W klubie działają Zespoły Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka, Mała Ziemia Żywiecka i Żywczanie. Zorganizowano następujące wydarzenia kulturalne:

- Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych – Żywieckie Gody,

- warsztaty artystyczne „Zimowa Warsztatownia”,

- „Zimowe prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży”,

- prezentacje i zabawy karnawałowe dla przedszkolaków

- cykl warsztatów i prezentacji ON-LINE: z okazji Dnia Dziecka, warsztaty wakacyjne; „PapiernikowaWarsztatownia”;

- wystawa „Bezpieczne wakacje”,

- cykl warsztatów „Kreatywnie Poznaję Świat”,

- konkursy ON-LINE: cykl konkursów literackich na recenzję książki „Zaczytane Zabłocie”, „Szanuję, nie wyrzucam” – maskotki z recyklingu, Taneczna Parada, konkurs na najpiękniejszy zielnik „Ogród Wspomnień”.

Realizowany w klubie Papiernik był projekt z programu MKiDN „Infrastruktura domów kultury”
– „Zabłocka kultura- działamy razem. Remont sali widowiskowej w MCK klub Papiernik w Żywcu. Klubu Papiernik dotyczy również realizacja projektu w ramach Programu Wieloletniego Senior+, Moduł I, w efekcie którego utworzony zostanie klub Senior+.

W klubie ŚRUBKA prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taneczne
– nowoczesny, street-dance, dance-hall plastyczne dla dzieci, plastyczne dla młodzieży
i dorosłych, tenisa stołowego dla dzieci i dla dorosłych, brydżowa, gimnastyczna dla dorosłych, pilates,  zajęcia językowe, informatyczne. W Klubie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dziecięcy, Stowarzyszenie Żywiecki Klub Amazonek, a także próby i spotkania ma Miejska Orkiestra Dęta oraz Chór Akord. W 2020 roku w klubie zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

- spektakle teatralne – 1,

- 3 koncerty (muzyka rozrywkowa, charytatywne, folklorystyczne),

- prelekcje, wykłady (również w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu
              Dziecięcego) – 7,

- 2 wystawy twórczości artystycznej dzieci i młodzieży,

- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 1,

- „Warsztaty z angielskim na wesoło” – cykl zajęć językowych dla dzieci,

- „Fabryka Zabawy z Miejskim Centrum Kultury” - 3 cykle warasztatów ruchowych, artystycznych dla dzieci,

- Festyn na zakończenie wakacji,

- Wystawa rzeźby w kamieni autorstwa Leszka Cieślika „Jan Paweł II wśród świętych”,

- finał ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”,

- Realizacja filmów instruktażowych w różnych dziedzinach tańca.

W klubie OGRÓDEK na os. Parkowym w Żywcu w 2020 roku działały następujące sekcje: plastyczne, teatralna (grupa teatralna Złote Promyki), zajęcia świetlicowe, sekcja gier planszowych, gry i zabawy sportowe. Spotkania organizuje tu również Żywieckie Stowarzyszenie Fantastyki (np. zajęcia „Planszowa Przystań”). Zorganizowano imprezy dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka, „Walentynek”. W październiku realizowane były zajęcia nauki języka polskiego dla obywateli z Ukrainy. Realizowano filmy instruktażowe w dziedzinie literatury, warsztatów artystycznych.

W klubie GLOBIK/SENIOR+ mającym siedzibę przy ul. Sporyskiej w 2020 roku odbywały się zajęcia w następujących sekcjach: plastyczna, taneczne (dla dzieci, dorosłych i seniorów), gimnastyka dla seniorów („Zdrowy kręgosłup”), taneczno-gimnastyczne dla dorosłych i seniorów, tenis stołowy dla młodzieży, dorosłych i seniorów, muzyczne (dla seniorów), aerobik dla dorosłych, zajęcia gitarowe dla dzieci i młodzieży, zajęcia teatralne dla dorosłych i seniorów, językowe, warsztaty zdobnictwa bibułkowego dla dorosłych i seniorów oraz zajęcia świetlicowe. W klubie działa Koło Gospodyń „SPORYSZANKI”, Dziecięca Gromada Zuszków, Klub Mamy i Dziecka. W klubie od roku 2018 istnieje Klub SENIOR +.

 W 2020 roku w klubie zorganizowano następujące imprezy:

- koncerty – 2,

- konkursy, przeglądy stacjonarne  - 2

- imprezy okolicznościowe, jubileusze – 7,

- spotkania przyrodnicze „Ferie z Klubem Globik”,

- prelekcje, spotkania – 2,

- cykl Warsztatów Malarstwa Sztalugowego,

- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 3,

- wakacyjne wyjazdy krajoznawcze i turystyczno-edukacyjne dla dzieci i seniorów,

- akcje wsparcia dla seniorów (zakupy żywności i leków, porządkowanie grobów, odbiór poczty, wyprowadzanie psów),

 

Klub realizował liczne konkursy on-line: „Przygoda z malarstwem – namaluj z nami pejzaż”, „Kreatywne instrumenty muzyczne”, konkurs plastyczny „Lato wokół mnie i w mojej wyobraźni”, konkurs plastyczny „Światowy dzień pluszowego misia”, konkurs wokalny „Podaruj kolędę na święta”, konkurs fotograficzny „Moje miasto nocą”.

 

Ponadto dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia w klubach MCK uczestniczyły
w wielu lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach plastycznych, tanecznych,
a także warsztatach organizowanych przez inne placówki. Wszystkie kluby MCK realizowały działania
w ramach projektu „Miejskie Centrum Kultury w Żywcu ON-LINE”.

 

W związku z pandemią Covid-19 MCK wraz z podległymi klubami prowadziło od 12 marca 2020 r. liczne działania on-line, np. warsztaty sztuki ludowej, filmy instruktażowe w dziedzinie tańca, sztuk plastycznych, rękodzieła, literackie i inne.Od 8 czerwca do końca października realizowany był projekt „Miejskie Centrum Kultury w Żywcu ON-LINE” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci” dotyczący zajęć kulturalnych on-line oraz realizacji filmów instruktażowych
w następujących dziedzinach: warsztaty teatralne, warsztaty artystyczne (plastyka, malarstwo, tworzenie ikon, rękodzieło, ceramika, sztuka dekoratorska), warsztaty muzyczne, taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec nowoczesny, street-dance, dance-hall, warsztaty szachowe, warsztaty ruchowe
z elementami tańca. Ponadto MCK organizowało liczne akcje społeczne oraz remonty podczas pandemii koronawirusa w związku z licznymi ograniczeniami dla działalności kulturalnej:

 • Akcja szycia maseczek dla lekarzy i personelu medycznego przez pracowników MCK oraz podległych klubów;
 • Akcja sprzątania brzegów rzeki Soły – Zabłocie;
 • 4 akcje sprzątania brzegów jeziora żywieckiego;
 • Akcja sprzątania żółtego szlaku turystycznego na górę Grojec,
 • Akcja sprzątania cypla u zbiegu rzek Soły i Koszarawy,
 • Wsparcie personalne pracowników MCK dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu
  w działaniach związanych ze zwalczaniem pandemii;
 • Akcja porządkowania terenu na lotnisku na górze Żar przed organizacją wydarzenia MĘSKIE GRANIE on-line;
 • Akcja sprzątania terenu przy Pomniku Legionistów oraz przy kwaterach żołnierzy poległych w czasie I oraz II wojny światowej na cmentarzu Przemienienia Pańskiego w Żywcu;
 • Akcja sprzątania Pomnika oraz kwater żołnierzy armii radzieckiej w Żywcu-Moszczanicy;
 • Akcja porządkowania terenu parkingów przy cmentarzu Przemienienia Pańskiego w Żywcu;
 • Akcja porządkowania terenu parkingu przy boisku na ul. Jodłowej;
 • Akjcja sprzątania cmentarza oraz terenów przyległych cmentarza komunalnego w Żywcu-Zabłociu;
 • Akcja zbierania śmieci w Zabłociu;
 • Akcja porządkowania brzegów Koszarawy;
 • Akcja porządkowania terenu przy pomniku górników na Wilczym Jarze;
 • Organizacja zbórki na potrzeby realizacji «Mikołajkowej Niespodzianki» dla podopiecznych domu dziecka w Żywcu;
 • Organizacja zbiórki na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żywcu;
 • Remont Krzyża Papieskiego na Średnim Grojcu wraz z budową paleniska i zainstalowaniem nowych ławek;
 • Zamontowanie na budynku Miejskiego Centrum Kultury tablicy upamiętniającej wizytę Generała Józefa Hallera. Spotkanie odbyło się w gmachu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Żywcu 11 września 1932 roku, obecnie to siedziba Miejskiego Centrum Kultury;
 • Remont siedziby Miejskiej Orkiestry Dętej;
 • Malowanie sali wystawowej, holu i korytarzy w klubie MCK Śrubka;
 • Remont sceny w amfiteatrze Pod Grojcem (cyklinowanie i malowanie sceny, malowanie ścian stanowiących tło sceny);
 • Remont sceny plenerowej na placu przy amfiteatrze Pod Grojcem;
 • Remont elewacji zewnętrznych sanitariatów przy amfiteatrze;
 • Remont murków na terenie handlowym przy amfiteatrze Pod Grojcem;
 • Pielęgnacja drzew na terenie przy amfiteatrze Pod Grojcem;
 • Remont korytarzy oraz pomieszczeń biurowych w budynku MCK;
 • Remont sal baletowych w budynku MCK;
 • Remont podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku MCK;
 • Cyklinowanie podłogi sali widowiskowej oraz sceny w Klubie MCK Śrubka.