Kultura

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Juszczynie organizuje piknik, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup defibrylatora dla gminy. 

piknikrodzinny