Kultura
Okres związany ze Świętami Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy: rodzinnych spotkań, doceniania tego, że mamy bliskich obok siebie, składania sobie życzeń i… kolędowania. A jak wiadomo kolędy łączą. Łączą przy wspólnym stole, przy blasku choinki. Łączą pokolenia. Łączą stary rok z nowym.

 I tak właśnie poprzez radosne kolędowanie Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka postanowił rozpocząć Nowy 2024 Rok.

Uczestników Koncertu Noworocznego przywitał wójt gminy Węgierska Górka – Piotr Tyrlik, składając u progu Nowego Roku wszystkim serdeczne życzenia.
Na naszej scenie zaprezentowali się laureaci IX Przeglądu Kolęd i Pastorałek Polskich:
• Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Górecka,
• Hanna Małucha,
• Konrad Jurasz z uczniami,
• Grupa Pszczółki z Przedszkola „Zaczarowany Las” w Węgierskiej Górce,
• Sandra Pytlarz
• Grupa Biedronki z Przedszkola nr 2 w Ciścu,
• Kinga Kumańska i Ewelina Pochopień,
• Przedszkolaki z Żabnicy,
• Szymon Legut i Paulina Gąska.
Wszyscy zachwycili publiczność pięknymi wykonaniami kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych.
Na zakończenie tego cudownego wieczoru wystąpił Dziecięcy Zespół Regionalny „Mały Haśnik” z Żabnicy. Wyśpiewane pastorałki trafiły wprost do naszych serc, dając nadzieję na dobry rok. Młodzi artyści zaprezentowali repertuar, który od wielu tygodni ćwiczyli pod czujmy okiem kierowników zespołu: pani Grażyny Feil i pani Katarzyny Jopek.