Kultura
Od 1 lutego ponownie zostało otwarte Muzeum Miejskie w Żywcu. Nową propozycją naszego muzeum jest wystawa „Dla Ojczyzny ratowania… Mieszkańcy Żywiecczyzny w walce o niepodległość Polski 1830 – 1945”.
Na wystawie prezentowane są dokumenty, uzbrojenie, mundury bohaterów pochodzących z Żywiecczyzny zaangażowanych w wysiłek o przywrócenie państwa polskiego na mapę Europy, począwszy od udziału w powstaniach: listopadowym i styczniowym.