Kultura
Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2020 roku.

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Nagrody przyznawane mogą być w czterech kategoriach:

  • wystawy,
  • publikacje książkowe,
  • dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne),
  • dokonania z zakresu konserwacji.

W 2021 roku łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 40 000 zł.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody. Instytucja może zgłosić maksymalnie dwa wnioski w każdej z kategorii.

Nagrody przyznawane są od 2006 roku. Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obsługę konkursu zapewnia Muzeum Śląskie w Katowicach. Wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą lub dostarczyć w terminie do 20 kwietnia 2021 r. na adres:

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
(decyduje data stempla pocztowego).

Do wniosku należy dołączyć krótką (1-3 min.) prezentację multimedialną (do 25 slajdów). Szczegóły zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski dostępne na stronie slaskie.pl

Zdjęcie: Dario Film