Kultura

Wczoraj w Sali Sesyjnej w żywieckim ratuszu, odbyło się spotkanie pod szyldem EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2016 „GDZIE DUCH SPOTYKA SIĘ Z PRZESTRZENIĄ – ŚWIĄTYNIE, ARCYDZIEŁA, POMNIKI”.

Uczestników przywitał włodarz miasta - Antoni Szlagor, przemówienie burmistrza miasta nawiązywało do żywieckiej kultury. Wspomniani zostali także mieszczanie naszego miasta oraz niebagatelna rola samego stroju w naszej lokalnej historii. Pielęgnacja tego stroju to nasze zadanie i dziedzictwo – dodaje burmistrz. Dowiedzieliśmy się także, że w 2018 roku, odbędą się wielkie uroczystości związane z 750-leciem Żywca.

Gromkie brawa należały się Stowarzyszeniu - Asysty Żywieckiej, której głównym zadaniem jest szerzenie świadomości o kulturze i historii naszego miasta oraz działaniach na rzecz przetrwania stroju. Wartym podkreślenia jest fakt, że Asysta Żywiecka ma okazję gościć na imprezach kulturalnych na terenie całego kraju, jak i za granicą, co dodatkowo pomaga rozsławiać nasz powiat na resztę świata, z czego możemy być dumni.

Po powitaniu burmistrza i podziękowaniach dla Stowarzyszenia, nadszedł czas na wykład historyka sztuki - Doroty Firlej. Dzięki wykładowi mogliśmy dowiedzieć się, że dziedzictwo owego stroju sięga 300 lat wstecz, a wiek XVIII dla żywieckich Putoszy, był czasem uczestnictwa w wielkich uroczystościach. Poruszona została także kwestia samego kształtowania się wyglądu stroju oraz wszystkich jego elementów. Dowiedzieliśmy się także, że w 2015 roku dzięki wielu wysiłkom nastąpiła formalizacja stroju oraz założenie stowarzyszenia. Co ciekawe, tylko dwa miasta na terenie Polski posiadają taki strój ludowy, co dodatkowo wpisuje się jako niepodważalny atut związany z naszym miastem. Badaczka zachęcała także do przynależności do stowarzyszenia, dzięki któremu uczestniczący mają okazję do poznawania historii związanej z naszym regionem, a także mogą realizować cel stowarzyszenia, którym jest prezentowanie całej Polsce i w Europie stroju, a przez to promowanie lokalnego dziedzictwa.

Następnie uczestnicy mieli okazję obejrzeć historyczne fotografie żywieckich strojów, trzeba przyznać, że była to wyjątkowa wycieczka w historyczne zakątki. Na zdjęciach można było zaobserwować wiele ważnych dla naszego miasta wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat.

Kolejnym elementem spotkania, była prezentacja kobiecych, jak i męskich strojów oraz szczegółowe omówienie ich poszczególnych elementów. Strój ten ma oddać przywiązanie do takich elementów życia jak wiara, religia i rzemiosło.

Po zakończeniu prezentacji historyk sztuki zachęcała także mieszkańców Żywca do zbierania wszelakich informacji i materiałów historycznych.

Po zakończeniu spotkania w sali sesyjnej nastąpiło przemieszczenie się wszystkich uczestników spotkania na żywiecki Rynek. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami o godzinie 12:00 nastąpiło rozpoczęcie poloneza przez włodarza miasta Żywca – burmistrza Antoniego Szlagora. Po zaprezentowaniu uroczystego tańca, odegrany został hejnał. Na sam koniec nastąpił jeszcze poczęstunek ciastkami korzennymi, przygotowanymi na tę okazję, rozdawanymi dla uczestników całego wydarzenia. Nie zabrakło też wyjątkowych pamiątkowych zdjęć.

Autor i zdjęcia: Dawid Bąk