Kultura

W dniu 22 marca br. w Muzeum Miejskim w Żywcu w Dziale Etnografii podsumowany został konkurs plastyczny o tematyce obrzędowej skierowany do dzieci i młodzieży z terenu całego powiatu.

Konkurs zorganizowany został przez Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łodygowicach, Miejskim Centrum Kultury w Żywcu oraz Muzeum Miejskim w Żywcu w ramach cyklu imprez pn. „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”. Wzięło w nim udział ponad 180 uczniów z terenu całego powiatu żywieckiego.

Laureaci odebrali piękne nagrody książkowe oraz dyplomy z rąk Starosty Żywieckiego Adriana Midora, Dyrektora Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Żywcu Mirosława Dziergasa, Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława Baczyńskiego, Dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Żywcu Andrzeja Widzyka, Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Żywcu Krzysztofa Grenia oraz Barbary Rosiek Etnografa z Muzeum Miejskiego w Żywcu.