Kultura

Wójt Gminy Łękawica oraz Parafia w Łękawicy organizują konkurs palm wielkanocnych. 

Celem konkursu Palm Wielkanocnych jest popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych poprzez wyłonienie najpiękniejszej palmy, a także:
- propagowanie lokalnego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej związanej
z tematyką Świąt Wielkanocnych;
- zapoznanie i zainteresowanie kulturą tradycyjną;
- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
- aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych w kierunku uprawiania sztuki ludowej;
- rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych;
- przekaz wartości i tradycji ludowej;
- integracja społeczności lokalnej;
- promocja dorobku kulturowego.
Konkurs odbywać się będzie w dniu 10 kwietnia 2022 r. w trzech kościołach znajdujących się na terenie gminy Łękawica, po mszach świętych rozpoczynających się w następujących godzinach:
- godz. 10.00 Kaplica p. w. Matki Boskiej Różańcowej w Okrajniku
- godz. 11.00 Kościół Parafialny p. w. Michała Archanioła w Łękawicy
- godz. 11.30 Kaplica p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Kocierzu
Rychwałdzkim
Ogłoszenie wyników konkursu w tym samym dniu, po każdej mszy świętej.
 Konkurs ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny. Mogą w nim brać udział Mieszkańcy gminy Łękawica, a uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie.
Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku do celów ich wykorzystania w materiałach informacyjno-promocyjnych.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.