Kultura

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej po sześcioletniej przerwie organizują IV Konkurs Współczesnej Karpackiej Rzeźby Ludowej w Kamieniu. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, honorowym patronatem objął Starosta Nowosądecki, Pan Marek Kwiatkowski. Partnerami w konkursie są Muzeum Miejskie w Żywcu, Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Magurycz” z Nowicy.

IV konkurs jest kontynuacją przedsięwzięcia artystycznego rozpoczętego w 2002 roku. Powodzenie zorganizowanego wówczas I konkursu, z wystawą pokonkursową w Muzeum Nikifora w Krynicy, znalazło odzwierciedlenie w sugestii jurorów, aby konkurs, jako cenną inicjatywę ochrony karpackiego dziedzictwa kulturowego stał się imprezą cykliczną. Stąd jego kolejne edycje odbywają się co sześć lat. Druga miała miejsce w 2008 roku, trzecia w 2014.

Dzięki m.in. środkom przyznanym na dofinansowanie konkursu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, możliwe jest uhonorowanie twórców nagrodami na poziomie odpowiednim do rangi wydarzenia.

Do tegorocznego konkursu zostali imiennie zaproszeni wszyscy żyjący uczestnicy trzech poprzednich przeglądów rzeźby karpackiej oraz inni rzeźbiarze, wskazani organizatorom przez regionalne muzea i ośrodki kultury, także ze Słowacji.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom będzie mieć miejsce, zgodnie z tradycją, w Miasteczku Galicyjskim na terenie skansenu w Nowym Sączu, przy okazji wernisażu wystawy pokonkursowej pod koniec sierpnia lub na początku września bieżącego roku. Wystawa w dalszej kolejności zaprezentowana zostanie w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, oraz w Muzeum Miejskim w Żywcu.

Serdecznie zapraszamy

Prace na konkurs wykonane przez twórców z rejonu Żywiecczyzny, zgłoszone organizatorom (patrz Regulamin w załączeniu) można składać w Dziale Etnografii Muzeum Miejskiego w Żywcu do 15 sierpnia 2020.

Zdjęcie: Dario Film