Kultura

W Zespole Szkół nr 1 w Jeleśni odbędzie się koncert patriotyczny "Wnieś się Orle Biały". 

Wydarzenie odbędzie się 10 listopada br. 

Może być rysunkiem przedstawiającym serce i tekst „KONCERT PATRIOTYCZNY DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE ORAZ UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓ“Ł NR1 w JELEŚNI serdecznie zapraszają na Koncert Patriotyczny "Wznieś się Orle Biały..." który odbędzie się 10 listopada 2023r. godz. 18:00 Podczas koncertu będzie możliwość zakupu cegiełek w wysokości 1ozł, 2ozł i50 zł. Dochód z koncertu wspomoże naszą szkołę.”