Kultura

„Haw siednij i se pogodomy” to tytuł projektu realizowanego w programie EtnoPolska 2021 przez Budkę Medialną z Bielska Białej oraz Gminna Bibliotekę Publiczną w Gilowicach.

Zadanie ma na celu zachowanie i kultywowanie gwary górali żywieckich poprzez realizację filmów z ciekawymi opowieściami mówionymi gwarą jak i w języku polskim używanym dzisiaj. Gwarę będą przybliżać osoby związane z zespołami ludowymi i pasjonaci folkloru działający na Żywiecczyźnie. Zrealizowanych zostanie 10 filmów z humorystycznymi opowieściami, które zostaną opublikowane w Internecie. Na podstawie filmów i użytych w nich słów zostanie opracowany i wydany w formie książeczki słowniczek gwary. Filmy i słownik będzie pomocny w utrzymaniu i zachowaniu gwary góralskiej, która obecnie używana jest tylko w kręgach związanych z zespołami folklorystycznymi.

Zadanie realizowane będzie w postaci filmów z dwoma wersjami tekstu - w języku polskim dziś używanym, książkowym oraz w gwarze górali żywieckich. Zaproszone do projektu osoby zostaną poproszone o przygotowanie tekstu w dwóch wersjach językowych - w pięknej, poprawnej polszczyźnie oraz w gwarze górali żywieckich.

Celem realizacji projektu są działania na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym. Zadanie ma na celu popularyzację i zachowanie gwary górali, która dziś jest bardzo rzadkim zjawiskiem, pielęgnowanym tylko przez zespoły regionalne. Zaangażowanie w projekt osób związanych z zespołami regionalnymi oraz osób niepełnosprawnych pomoże dotrzeć do członków zespołów oraz ich rodzin i znajomych.

Celem realizacji projektu jest także pozostawienie cyfrowego śladu z zapisem gwarowych opowieści oraz materialnego śladu w postaci słowniczka gwary. Taka forma realizacji - zarówno cyfrowa jak i fizyczna pozwoli skorzystać z efektów projektu dużej liczbie odbiorców. Pod każdym z filmów - w opisie zamieszczony zostanie słowniczek słów wykorzystanych w danym odcinku.

Pierwsze nagrania już za nami – realizowaliśmy materiał w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu, którego podopieczni realizują się w różnych dziedzinach, w tym w kulturze ludowej.

Autor: Izabela Pyclik GBP w Gilowicach

Zdjęcie: Pixabay