Kultura

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało GCKPT Radziechowy-Wieprz dotację w wysokości 25 000 zł.

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz otrzymało dofinansowanie na realizację wniosku pn.: „Nasze dziedzictwo: rzemiosło - kultywowanie tradycji przodków poprzez warsztaty międzypokoleniowe” zgłoszonego do programu Kultura ludowa i tradycyjna. Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt uzyskał dotację w wysokości
25 000 zł.

Zdjęcie: GCKPT Radziechowy-Wieprz