Kultura

W dniach 10-13 maja w MCK w Żywcu odbędzie się Festiwal Artystyczny "Moja Pasja".

Zgłoszenia należy dostarczyć pocztą, osobiście lub e- mailem  do dnia 4 maja 2022

Reguamin oraz karta zgłoszenia