Kultura

16 stycznia w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyła się konferencja prasowa „Żywieckich Godów”.

W wydarzeniu wzięli udział Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Rafał Romanowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz organizatorzy tegorocznego Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody. Spotkaniu towarzyszył barwny korowód Dziadów Noworocznych, największej w Polsce grupy obrzędowej celebrującej okres Nowego Rok!

Zdjęcie: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi