Kultura

W Wieprzu w tak zwanym „okrąglaku” powstanie Centrum Bioróżnorodności, czyli Centrum Edukacji Ekologicznej.

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz.

Ideą przewodnią projektu jest ekologia, ochrona przyrody, poprawa różnorodności biologicznej oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze Gminy Radziechowy – Wieprz.

Przedstawiany do dofinansowania projekt powstał z potrzeby zapewnienia ochrony bioróżnorodności obszarów przyrodniczych i związanej z tym edukacji ekologicznej. W ramach realizacji projektu zostanie:

– utworzone Centrum Edukacji Ekologicznej,
– wykonane działania przyrodnicze,
– przeprowadzona kampania edukacyjna.

Wnioskodawcą jest Gmina Radziechowy– Wieprz.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do otwarcia CEE i Bioróżnorodności, już w najbliższym czasie rozpoczną się zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz. Natomiast w Listopadzie odbędzie się oficjalne otwarcie.

Informacja: cowkulturze