Kultura
W dniu 26 marca uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie wzięli udział w PIKNIKU EKOLOGICZNYM, zorganizowanym w ramach Olimpiady, projektu społecznego "Zwolnieni z Teorii'.
 
Jest to nietypowa olimpiada, podczas której uczniowie nie uczą się Teorii ale zdobywają praktyczne umiejętności. Realizują projekty społeczne na dowolny wybrany przez siebie temat. Dzielą się między sobą zadaniami, zdobywają partnerów finansowych, medialnych, merytorycznych. Uczą się pracy w grupie, kreatywności, wykorzystania mediów społecznościowych do prowadzenia biznesu, pokonują problemy podczas realizacji projektu.
 
Cel wydarzenia:
 
a) pogłębienie wiedzy na temat właściwie prowadzonej segregacji odpadów, w celu polepszenia jej jakości i wzrostu poziomu w skali całego miasta,
b) rozpowszechnianie w praktyce zasady 5R oraz popularyzacja wiedzy na temat nowych dostępnych rozwiązań w różnych dziedzinach życia mających wpływ na zapobieganie wytwarzania odpadów, ograniczanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
c) uświadomienie znaczenia działań mających na celu dążenie do zapobiegania powstaniu odpadów jako kluczowego elementu hierarchii postępowania z odpadami,
d) ) wzrost wiedzy dotyczącej prowadzenia gospodarstwa domowego opartego na minimalizacji wytwarzania odpadów i maksymalizacji wykorzystania produktów, ograniczenia zużycia wody i energii, ograniczenie niskiej emisji, wzrost ilości wody opadowej poddanej retencji, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 
W pikniku wzięło udział 743 uczniów naszej szkoły.
 
PODZIĘKOWANIA DLA:
 
Cieszyn  Urzędu Miejskiego w Cieszynie, który w całości sfinansował realizację pikniku.
 
Panu Leszkowi Pindurowi za uzyskanie pozwoleń niezbędnych do realizacji pikniku na płycie cieszyńskiego rynku.
 
Panu Tomaszowi Pszczółce za udostępnienie kontaktów do partnerów medialnych.
 
Victoria, Amelia, Mateusz, Darek, Ola, Paulina,
Gosia i Wiktoria z #EKOśrodowiskowych
 
Opiekun uczniów : Anna Petřek