Kultura

Prezentujemy wyniki "52. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "Żywieckie Gody 2021" - grupy obrzędowe występujące w plenerze.

W Przeglądzie wzięło udział 14 grup obrzędowych - Dziadów Noworocznych i Jukacy, spisanych według kolejności alfabetycznej:

1. Baciary z Cięciny
2. Bałamuty ze Zwardonia
3. Gronicki z Brzuśnika
4. Harnasie z Łyngu
5. Jukace z Zabłocia
6. Kamieńcoki z Milówki
7. Pawlicjany z Lalik-Pawlicznego
8. Pietrasianie z Pietraszki
9. Proćpok z Kamesznicy
10. Przebierańcy z Górnej Żabnicy
11. Romanka z Żabnicy
12. Rozbójnicy z Suchego
13. Świerki z Prusowa
14. Wyrwicisy z Ciśca


Zgodnie z założeniami regulaminowymi tegorocznego, 52. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2021, Komisja oceniająca przyznaje nagrody następującym grupom:
Baciary z Cięciny - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za walory artystyczne i ekspresję inscenizacji obrzędu Dziadów z Cięciny oraz za wzrost poziomu wykonawczego grupy.
Bałamuty ze Zwardonia - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za zachowanie lokalnej specyfiki i odrębności w grupie Dziadów ze Zwardonia.
Gronicki z Brzuśnika - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za wytrwałość w poszukiwaniu etnograficznych odrębności Dziadów z Brzuśnika i wzrost poziomu wykonawczego grupy.
Harnasie z Łyngu - za wysoki poziom formy artystycznej widowiska Dziadów Nowo-rocznych z Milówki-Łęgu oraz za bardzo dobrą muzykę.
Jukace z Zabłocia - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za właściwą inscenizację struktury obrzędu, stroje, maski oraz rewizyty obrzędowe.
Kamieńcoki z Milówki - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za bardzo dobrą muzykę oraz wartości ekspresyjno-artystyczne widowiska Dziadów Noworocznych z Milówki.
Pietrasianie z Pietraszki - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za zachowanie odrębności i lokalnej specyfiki grupy oraz inscenizację zgodną z tradycją, a także za znaczący wzrost poziomu wykonawczego w stosunku do lat poprzednich.
Proćpok z Kamesznicy - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za muzykę i zachowa-nie ważnych elementów lokalnej odrębności etnograficznej Dziadów z Kamesznicy.
Przebierańcy z Górnej Żabnicy - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za wysoki poziom ekspresji artystycznej i sposób jej przekazu, za bardzo dobrą muzykę oraz stroje i maski.
Romanka z Żabnicy - nagroda pieniężna w wysokości 1. 000 zł za właściwie pokazaną hierarchizację struktury obrzędu, artystyczną prezentację treści obrzędu, stroje i maski obrzędowe Dziadów z Żabni-cy.
Rozbójnicy z Szarego - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł oraz regulaminowe specjalne wyróżnienie-statuetka za całość prezentacji, jej wyjątkową, bardzo wysoką wartość etnograficzną i walory artystyczne oraz za pokazanie lokalnych odmian masek, strojów i rekwizytów, w tym endemicznej maski Maciduli.
Świerki z Prusowa - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za utrzymanie i przekazy-wanie lokalnej specyfiki i odrębności formy obrzędu z pogranicza Dolnej i Górnej doliny Soły oraz zdecydowany wzrost poziomu wykonawczego.
Wyrwicisy z Ciśca - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za muzykę i artystyczno-ekspresyjną formę widowiska Dziadów z Ciśca.
Pawlicjany z Lalik-Pawlicznego nie spełniają kryteriów regulaminowych. Komisja Oceniająca, doceniając wkład instruktorów w próbę rekonstrukcji grupy, przyznaje jej nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł, za próbę rewitalizacji tradycji obrzędowych Noworocznych Dziadów w rejonie Lalik.

Ponadto Jury przyznaje następujące dyplomy uznania:

1. Dyplom dla Cygona z Baciarów z Cięciny - za prowadzenie, choreografię tańców i inscenizację za-chowań Koni.
2. Dyplom dla Cygonki z Przebierańców z Górnej Żabnicy za strój obrzędowy Cyganki.
3. Dyplom dla Pachołków z grupy Pietrasianie z Pietraszki za tradycyjne, piękne stroje.
4. Dyplom dla Cygona od Koni z grupy Bałamuty ze Zwardonia za scenę składania życzeń i piękny, ekspresyjny taniec z gospodynią.
5. Dyplom dla heligonisty z grupy Romanka z Żabnicy za niezwykle czytelny, dobry dykcyjnie sposób przekazu życzeń noworocznych.

Informacja: ROK Bielsko 
Zdjecie: FB Jukace z Zabłocia