Kultura

W 81. rocznicę Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki, 77. rocznicę stracenia Partyzantów w Żabnicy oraz 74. rocznicę stracenia Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, pod Schronem Bojowym Wędrowiec odbyły się uroczystości patriotyczne.

Zebrani pragnęli godnie upamiętnić wydarzenia z pierwszych dni kampanii wrześniowej.  Bohaterska obrona rygla pod Węgierską Górką w dniach 2-3 września 1939 r. opóźniła marsz niemieckiej 7. dywizji piechoty, dzięki czemu nieprzyjaciel nie zdołał rozbić południowego skrzydła armii „Kraków”. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem spod budynku Urzędu  Gminy pod fort. Na miejscu po złożeniu meldunku i podniesieniu flagi, Wójt Gminy Piotr Tyrlik gorąco powitał wszystkich zgromadzonych. Następnie odbyła się Msza Święta w intencji Obrońców Węgierskiej Górki. Po niej miał miejsce program artystyczny przygotowany przez dzieci z SP w Węgierskiej Górce. Po wzruszającym występie był czas na przemówienia i wręczanie odznaczeń państwowych. Na zakończenie zostały złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową. Orkiestra  Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza uświetniała całe wydarzenie. Dla wszystkich zgromadzonych przewidziano poczęstunek w formie pysznej żołnierskiej zupy - grochówki.