Historia

Zofia Rączka to postać, która wywarła nieoceniony wpływ na rozwój życia kulturalnego Żywca po II wojnie światowej, trudno wyobrazić sobie o ile uboższa byłaby nasza wiedza o Żywiecczyźnie, gdyby nie działalność byłej naczelnej redaktor „Karty Groni”, jej poczucie obowiązku wobec miasta i pragnienie pielęgnowania kultury regionu. Autorka m.in. cennego dzieła pt. Żywiec – rys historyczny: od powstania miasta do 1918, była nie tylko wybitną działaczką społeczno kulturalną, ale również malarką i poetką. Urodziła się w Lesznie dnia 09.07.1927 roku, studia historyczne ukończyła w 1951 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1952-1982 była zatrudniona w archiwach państwowych Będzina, następnie Bielska-Białej i wreszcie Żywca. Pracowała również poza granicami Polski w Paryżu, Brukseli i Madrycie rejestrując polonica w tamtejszych zbiorach archiwalnych.

Odeszła od nas osoba pełna dobra, życzliwości i ciepła, a przede wszystkim osoba, która kochała Żywiec.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 25 października o godzinie 14 w kościele św. Floriana w Żywcu-Zabłociu.