Historia

Wygląd mostów oraz użyte do ich budowy materiały zależne były od możliwości mieszkańców oraz okresu, w jakim je budowano. Do jednej ze starszych przepraw mostowych na Żywiecczyźnie zalicza się most nad Sołą w Żywcu, o którym wzmianki znajdziemy w kronikach pod rokiem 1663.

Pierwszy most i groźna Soła

Jak w swoim Dziejopisie zanotował Andrzej Komoniecki – w roku 1663 podstarości żywiecki Mikołaj Czechowski zbudował na rzece Sole w Żywcu potężny most, który miał być stabilny i służyć mieszkańcom przez wiele lat. Przed zniszczeniem przeprawy miały chronić liczne tamy. Niestety pierwsza powódź zniszczyła most, który przez wiele lat był odbudowywany i przez wiele wieków miał konstrukcję drewnianą. Dodajmy, że żywiecki most od wieków był bardzo ważnym traktem, gdyż zapewniał łączność z traktem wiedeńskim.

Ostatni drewniany i pierwszy betonowy

29 czerwca 1958 roku przez Żywiec przeszła katastrofalna powódź, która zalała miasto. Jak wspominają starsi mieszkańcy - woda sięgała parteru w budynkach przy obecnej ulicy Dworcowej. Wtedy też powódź zabrała ostatni drewniany most, łączący Żywiec z Zabłociem.
Kolejność rzeczy była następująca: kilka dni po powodzi wojsko wybudowało most pontonowy, który funkcjonował 1,5 miesiąca do 15.VIII 1958. W tym czasie wojsko zbudowało stalowy most (na zdjęciu). Ten most funkcjonował kilka lat do czasu wybudowania nowego betonowego obiektu, który zburzono w 2014 roku. Wspomniana powódź przyczyniła się również do budowy tzw. kaskady rzeki Soły, która rozpoczęła się już przed II wojną światową i miała zabezpieczyć miejscowości położone w dolnym biegu rzeki przed powodziami oraz wyzyskać energię jej wód.

Nowy most – trudne czasy dla Żywca

Dziś korzystamy z nowej przeprawy, która została oddana do użytku w październiku 2015 roku. Pierwotnie most miał służyć mieszkańcom od listopada 2014 roku, jednak z wielu przyczyn prace przedłużyły się o blisko rok. Inwestycja spowodowała, według wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w dzielnicy Zabłocie, że do zawieszenia lub likwidacji działalności zostało zmuszonych sporo firm. Również oddany do użytku most budził wiele kontrowersji, związanych głównie z szerokością jezdni. Nowy, łukowy most, wiszący nad korytem Soły, nie ma żadnych podpór w nurcie rzeki, co sprawia, że nie zagrażają mu powodzie. Nowa konstrukcja, choć służy mieszkańcom i przejezdnym dopiero od kilku lat, to zapisała się jako miejsce ważnych dla dziejów miasta wydarzeń, jak chociażby oświadczyny kasjera Jukacy, które miały miejsce 1 stycznia 2020 roku i o których pisaliśmy TUTAJ.

Zdjęcia: archiwalne archiwum profilu Żywiec-inny punkt spojrzenia / ikona: Dariusz Lach