Historia

Ulice w Żywcu noszą nazwiska znanych Polaków, jednak zdecydowanie niewiele jest tych, noszących nazwiska postaci, które odegrały ważną rolę w historii Żywca. 

W Żywcu Zabłociu znajduje się ulica Księdza Prałata Stanisława Słonki i jest ona jedną z niewielu ulic w Żywcu, które noszą nazwiska osób, które odegrały ważną rolę w historii Miasta Żywiec. Wprawdzie w roku 2018, z okazji 750-lecia Miasta Żywiec, ronda w Żywcu otrzymały nazwy związane z ważnymi dla Żywiecczyzny postaciami, jednak na upamiętnienie czeka jeszcze wielu działączy, którzy odegrali ważną rolę w życiu naszego miasta. 

Ludzie Zabłocia – ks. Stanisław Słonka - kapelan AK

Ksiądz Stanisław Słonka urodził się 28 listopada 1898 r. w Jeleśni. Ukończył szkołę podstawową w Jeleśni, a następnie Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach oraz gimnazjum w Krakowie. W czasie I wojny światowej służył w wojsku austriackim (1916-1917). Studia teologiczne rozpoczął w 1917 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, z przerwą w 1920 r., kiedy to wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej w stopniu podchorążego. Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1922 roku. Od 1931 roku był katechetą a Zabłociu, gdzie nadzorował budowę nowego kościoła. W czasie okupacji w ZWZ i AK ps. „Stasiak”. W latach 1943-45 ukrywał się przed aresztowaniem w diecezji sandomierskiej pod przybranym nazwiskiem Władysław Wolny. Po wojnie wrócił do Zabłocia i jako wikariusz podjął normalne obowiązki duszpasterskie. 29 czerwca 1948 r. ks. Słonka został mianowany administratorem parafii w Zabłociu, następnie był proboszczem, wicedziekanem i dziekanem. Zmarł w 1975 r., pochowany jest na cmentarzu w Zabłociu. Po wojnie w 1948 r. ujawnił swoją działalność w AK, ale pomimo tego był przez UB inwigilowany, zastraszany, oskarżany za wrogi stosunek do Polski Ludowej, a w 1950 r. aresztowany. Po 4 miesiącach uniewinniony i uwolniony, ale nadal był obserwowany. Nadal nadzorował budowę i wyposażanie nowego kościoła. W nowej polskiej rzeczywistości uhonorowany został wmurowaniem tablicy pamiątkowej i nazwaniem dawnej ulicy Waryńskiego jego imieniem*.

Autor noty biograficznej: Hieronim Woźniak
Zdjęcie: zbiory Hieronima Woźniaka