Historia

1-go maja obchodzimy Święto Pracy. Na świecie obchodzone jest ono od roku 1890, natomiast w Polsce międzynarodowe święto klasy robotniczej obchodzone jest od 1950 roku jako święto państwowe. Również w Żywcu obchody 1-maja miały bardzo uroczysty charakter. 

Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890 i odbywały się niejednokrotnie wbrew woli zaborców. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę planowano uczynić 1 maja jako powszechne w kraju świeto z prawem do dnia wolnego, jednak dopiero od roku 1950 ten dzień jest świętem państwowym, wolnym od pracy. W czasach PRL obchody miały charakter pochodu pierwszomajowego, upamiętniającego ważne wydarzenia dla środowiska robotniczego. Nie inaczej było w Żywcu. Opis obchodów możemy znaleźć m.in. w Kronice Beskidzkiej z 1960 roku (numer 19). 

Liczne zdjęcia z pochodów pierwszomajowych zachowały się w archiwum Hieronima Woźniaka, najstarsze z nich pochodzi z roku 1966. Patrząc na te zdjęcia widzimy jak licznie uczestniczyli w nich mieszkańcy (powód był wiadomy), ale też możemy zobaczyć jak bardzo zmieniło się nasze miasto. Album ze zdjęciami oraz wspomnianiami Hieronima Woźniaka można obejrzeć TUTAJ.