Historia

Żywiecczyzna wciąż skrywa wiele ciekawostek a te często ukryte są pośród dokumentów. Nietuzinkowa ciekawostka została niedawno odnaleziona w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach.

Dokument z Sądu Powiatowego w Żywcu (Źródło: zespół nr 13/965 C.k. Sąd Powiatowy w Żywcu, sygn. 6898) dotyczy jednej ze spraw. Na rysunku poglądowym przedstawiony jest plac, będący najpewniej przedmiotem sporu, na którym możemy zauważyć różne obiekty. Jednym z nich jest "dół na nawóz i do srania"... "Określeń dotyczących zbiornika na ścieki było i jest dużo. Może to być szambo, dół na fekalia, dół kloaczny, kanał lub też gulik. Ale mógł to być też „dół do srania” – i takiego określenia użyto w 1907 roku na oficjalnym dokumencie, będącym częścią akt sprawy sądowej" - informuje Archiwum Państwowe w Katowicach w ramach inicjatywy "Archidemia".