Biznes

14 kwietnia tego roku Rada Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” przeprowadziła wybór nowych władz. Przed nowym zarządem dwuletnia kadencja.

Celami strategicznymi nowych władz Żywieckiego Klastra Energii jest zbiorowy zakup energii dla lokalnych podmiotów, realizacja inwestycji w zakresie minimalizacji kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego, prowadzenie ewidencji emisyjności budynków, wyznaczenie pełnomocników w gminach oraz ich kompleksowe przeszkolenie w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
W wyniku głosowania zdecydowano, że w Prezydium Rady Klastra zasiądą:
 • Antoni Szlagor – Przewodniczący Prezydium Rady (Burmistrz Żywca)
 • Adam Sikorski – Wiceprzewodniczący Prezydium Rady ( Prezes Zarządu Unimot S.A.)
 • Andrzej Kalata – Członek Prezydium Rady (Starosta Żywiecki)
 • Józef Bednarz – Członek Prezydium Rady (Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu)
 • Zofia Wawrzyczek – Członek Prezydium Rady ( Wiceprezes Zarządu Euvic Energia)
 • Krzysztof Okrzesik – Członek Prezydium Rady (Wójt Gminy Gilowice)

  Prezydium Rady jest organem decyzyjnym i kontrolnym Klastra Energii.
Jednocześnie wybrano władze Komitetu Klastra Energii , który pełni funkcję zarządzającą w następującym składzie:
 • Janusz Michałek – Przewodniczący Komitetu Zarządzającego (Prezes Zarządu KSSE Katowice)
 • Marcin Caputa – Wiceprzewodniczący Komitetu Zarządzającego (Prezes Zarządu Elmontaż Sp. z o.o.)
 • Stanisław Baczyński – Członek Komitetu Zarządzającego (Kierownik Biura Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Żywcu / Radny Sejmiku Woj. Śląskiego)
 • Piotr Budzisz – Członek Komitetu Zarządzającego (Doradca Atsys.pl)
 • Marian Kurowski – Członek Komitetu Zarządzającego (Wicewójt Gminy Węgierska Górka).