Biznes

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu poinformował o wstrzymaniu dostarczania ciepłej wody użytkowej do wszystkich obiektuów w związku z koniecznością wykonania niezbędnych przeglądów-remontów magistralnej sieci ciepłowniczej.

Prace będą realizowane w dniach 26.07.2022 r. od godz. 7.00 do 27.07.2022 r. do godz. 18.00. Spółka zapowiada również, że postara się skrócić czas trwania robót do minimum. Po zakończeniu prac remontowych nastąpi wznowienie dostarczania ciepłej wody użytkowej.