Biznes

Uciążliwy zapach, zwłaszcza w upalne dni stanowi duże utrudnienie dla mieszkańcow terenów znajdujących się w sąsiedztwie Kompleksu Gospodarowania Odpadami prowadzonego przez BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. Aby zniwelować to zjawisko zakupiony został dodatkowy zestaw do dezodoryzacji.

Nowy zestaw do dezodoryzacji kosztował około 100 tys. zł i jest trzykrotnie wydajniejszy niż dotychczas stosowane urządzenia. Decyzja o inwestycji została podjęta na wniosek mieszkańców ulic przylegających do Kompleksu Gospodarowania Odpadami prowadzonego przez BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o.

Powyższe urządzenie neutralizuje zapachy od początku września. W związku z tym możliwe, będzie zmniejszenie uciążliwości zapachowych emitowanych ze składowiska - poinformowała spółka Beskid.