Biznes

Miasto Żywiec ogłosiło postępowanie, którego przedmiotem jest wykonanie przejścia w ciągu al. Piłsudskiego i skrzyżowania ulicy Poniatowskiego w Żywcu oraz wykonanie przejścia w ciągu ulicy Dworcowej na wysokości ulicy Objazdowej w Żywcu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwój Lokalny.

Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na skrzyżowaniu z ul. Poniatowskiego tj.: - usunięcie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym przejściu dla pieszych i wprowadzenie nowego oznakowania poziomego w postaci znaku poprzecznego P-10 na czerwonym tle i nowych znaków pionowych D-6 umieszczonych na żółto-zielonych tablicach T-0, - wprowadzenie na całej długości przejścia dla pieszych po obu stronach punktowych elementów odblaskowych o odbłyśniku wielokierunkowym 360° barwy białej, - wprowadzenie wzdłuż krawężnika na miejscu oczekiwania pieszych na szerokości przejścia dla pieszych faktury bezpieczeństwa z betonowych płytek chodnikowych ze stożkami ściętymi koloru żółtego o wymiarach 40×40×8cm, wprowadzenie przed przejściem dla pieszych na obu kierunkach oznakowania termozgrzewalnego w postaci piktogramów znaku A-17 „dzieci”, - wprowadzenie na obu kierunkach przed skrzyżowaniem al. Marsz. Józefa Piłsudskiego z ul. Poniatowskiego znaków pionowych informacyjnych D-1 „droga z pierwszeństwem” i znaków pionowych ostrzegawczych A-17 „dzieci”, - dostawa i montaż kompletu oświetlenia przedmiotowego przejścia wraz z sygnalizacją ostrzegawczą (w skład prac wchodzi wykonanie wlz oraz połączenie latarni po obu stronach jezdni al. Piłsudskiego linią napowietrzną nn i odtworzenie nawierzchni chodnika i ścieżki na trasie wlz).

Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Dworcowej na wysokości ul. Objazdowej tj.: - usunięcie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym przejściu dla pieszych i wprowadzenie nowego oznakowania poziomego w postaci znaku poprzecznego P-10 na czerwonym tle i nowych znaków pionowych D-6 umieszczonych na żółto-zielonych tablicach T-0, - wprowadzenie na całej długości przejścia dla pieszych po obu stronach punktowych elementów odblaskowych o odbłyśniku wielokierunkowym 360° barwy białej, - wprowadzenie wzdłuż krawężnika na miejscu oczekiwania pieszych na szerokości przejścia dla pieszych faktury bezpieczeństwa z betonowych płytek chodnikowych ze stożkami ściętymi koloru żółtego o wymiarach 40×40×8cm, - uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego o brakujący znak ostrzegawczy A-16 „przejście dla pieszych” przed skrzyżowaniem ul. Dworcowej z ul. Objazdową w kierunku śródmieścia

Wykonanie przejścia w ciągu al. Piłsudskiego i skrzyżowania ulicy Poniatowskiego to koszt 70.215,54 zł brutto, natomiast przejścia w ciągu ul, Dworcowej 12.025.23 zł brutto. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 6 listopada br. o godzinie 10.00 przez transmisję online.