Biznes

Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km od 2+500 do km 2+704 w Gminie Łękawica oraz w km 2+704 do km 2+932 w Gminie Gilowice”.

W ramach inwestycji wykonano między innymi: remont przepustu poprzecznego, remont nawierzchni jezdni, remont poboczy, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Koszt inwestycji wyniósł ponad 510 tys. złotych.