Biznes

Zakończono prace remontowe na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu.

Zakres robót obejmował rozbiórkę dotychczasowej nawierzchni oraz usunięcie płyt chodnikowych, poprawę kanalizacji deszczowej, położenie nowej kostki brukowej (chodnik, droga wewnętrzna) oraz wykonanie zjazdu. Wykonano również montaż elementu bezpieczeństwa ruchu drogowego – barierki odgradzającej wejście do szkoły z drogą publiczną.

Materiał zakupiony został z budżetu szkoły natomiast wykonanie zrealizowały brygady Powiatowego Zarządu Dróg. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 70 tys. złotych.