Biznes
 
W Żabnicy zostanie wybudowane ponad 800 metrów bieżących chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1434S ul. księdza Karola Śmiecha w Żabnicy: na odcinku od Kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej do mostu poniżej ul. Wodospadowej.

 Powiat Żywiecki otrzymał dofinansowanie w kwocie 642 400,00 zł., z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica w miejscowości Żabnica.

Droga powiatowa 1434 S w km od 4+037 do km 4+875.
Całkowita wartość zadani wynosi : 1 224 085,00 zł.