Biznes
W  lipcu zrealizowano kolejne wnioski mieszkańców zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 Na dwóch odcinkach drogi powiatowej 1434S - ul. księdza Karola Śmiecha w Żabnicy, zamontowaliśmy łącznie 100 metrów bieżących barier drogowych. Stare i zniszczone bariery betonowe zostały zdemontowane.