Biznes

Wczoraj wspólnie przewodniczącym RM Jarosławem Gowinem, pracownikami Urzędu Miejskiego oraz przedstawicielką Wód Polskich Marią Wisińska-Kurz burmistrz Żywca Antoni Szlagor wizytował teren budowy nowej kładki na rzece Sole.

Wcześniej informowałem o rozpoczęciu prac pod budowę ciągu pieszo-rowerowego od kładki na rzece Koszarawie do kładki na rzece Sole i dalej od kładki na rzece Sole do ulicy Tetmajera, oraz nowego odcinka za boiskiem Czarni Góral. Jak widać prace postępują w bardzo szybkim tempie. Na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zostaną zamontowane stojaki na rowery, oraz ławki i kosze na śmieci w wyznaczonych miejscach przy trasach - informuje burmistrz.