Biznes

Wójt Gminy Węgierska Górka odebrał promesę w wysokości 1 078 000,00 zł na dofinansowanie dwóch zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Promesa na dofinansowanie zadań obejmuje dwa wnioski.

Pierwszy wniosek dotyczy Renowacji XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Cięcinie – zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji. Kwota uzyskanego wsparcia wynosi 980.000,00 PLN

Przedmiotowa realizacja będzie prowadzona w obszarze XXI w. kompleksu drewnianego kościoła Św. Katarzyny w Cięcinie, który tworzy tzw. zagrodę plebańską. Miejsce to stanowi niepowtarzalną atrakcję na szlaku architektury drewnianej. Prace renowacyjno – restauratorskie obejmujące budynek starej plebanii polegać będą na kompleksowym odnowieniu elewacji zewnętrznej nawiązując do pierwotnego charakteru budynku oraz zabezpieczając go przed działaniami czynników atmosferycznych, poprawiając jego właściwości termiczne, wizualne i estetyczne. Odnowione zostanie wnętrze budynku tj. ściany i sufity tynkowane zaprawą cementowo-piaskową, podłogi drewniane oraz kamienne, stolarka wewnętrzna drewniana z pierwotna formą. Wymienione zostaną instalacje podtynkowe wraz z całym węzłem cieplnym, co wpłynie na bezpieczeństwo budynku oraz nada mu nowy funkcjonalno - użytkowy charakter. Zakres prac w całości prowadził będzie do uzyskania pełnej funkcji edukacyjno-muzealno-rekreacyjnej według dokumentacji projektowej i konserwatorskiej.

Drugi wniosek dotyczy Renowacji fortyfikacji obronnych z 1939r na terenie Gminy Węgierska Górka, na które uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 98 000,00 zł.

Oba forty – „Wędrowiec” i „Waligóra” decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Obecnie utworzone zostały w nich izby pamięci, w których zamieszone są ekspozycje muzealne, poświęcone tutejszym fortyfikacjom z 1939 r. oraz działaniom wojennym.

W ramach prac konserwatorskich przeprowadzonych na dwóch fortach wykonane zostanie:  

- oczyszczenie mechaniczne ścian zewnętrznych i stropodachu od zewnątrz oraz ich konserwacja zabezpieczająca przez korozją,

-oczyszczenie mechaniczne ścian wewnętrznych i stropodachu od wewnątrz oraz ich konserwacja zabezpieczająca przed korozją oraz białkowanie

- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego, uszczelniające przed dostawaniem się wód opadowych i roztopowych do środka fortów,

- odprowadzenie wód drenażem opaskowym wraz z kształtowaniem terenu, trawniki i zieleń, mała architektura ekspozycyjna przy fortach,

- konserwacja drzwi zewnętrznych, kurtyn stalowych w oknach strzelniczych, kopuł strzelniczych,

- wymiana, zabezpieczenie instalacji prądowych i oświetleniowych,

- oczyszczenie, uzupełnienie oraz konserwacja schodów żelbetowych – stopni betonowych, zewnętrznych,

- renowacja i konserwacja eksponatów zewnętrznych: odmalowanie, odtworzenie brakujących elementów, zabezpieczenie.

Gmina Węgierska Górka składa podziękowanie dla ministrów i posłów, którzy wsparli nasze starania w zakresie renowacji zabytków znajdujących się na terenie naszej Gminy.

Autor i zdjęcie: OPG WG