Biznes

W związku z przedłużającą się suszą „Beskid – Ekosystem” Sp. z o.o. w Cięcinie, zwraciła się do mieszkańców Gminy Węgierska Górka z prośbą o racjonalne korzystanie z wodociągu gminnego.

Jak informuje spółka: Prosimy o nieużywanie wody do napełniania basenów, mycia samochodów, robót budowlanych oraz innych celów niezwiązanych bezpośrednio z funkcjonowaniem gospodarstw domowych.

Ponadto prosimy o natychmiastowe zgłaszanie Spółce zauważonych awarii czy też nieszczelności sieci wodociągowej.

Numery telefonów: 33 864 02 23, 33 864 13 01.

Zdjęcie: Pixabay