Biznes

W dzielnicy Zabłocie przybyło miejsc parkingowych. Nowa inwestycja ma pełnić funkcję węzła przesiadkowego. Zainstalowano tu też kilka elementów poprawiających estetykę oraz infrastrukturę o walorach edukacyjnych, związanych z historią Żywiecczyzny.

Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Żywcu-Zabłociu znajduje się przy ul. ks. prałata Stanisława Słonki. Wyposażony został w czterdzieści pięć miejsc postojowych dla samochodów (w tym trzy stanowiska dla osób niepełnosprawnych). Dodatkowo zainstalowano stojaki rowerowe. Na tablicach informacyjnych dostępne będą rozkłady jazdy publicznego transportu zbiorowego. Miejsce ma na celu przede wszystkim ułatwienie podróżnym korzystania z transportu publicznego i przesiadanie się z środków transportu indywidualnego do m.in. środków komunikacji miejskiej i pociągów. Na terenie węzła zasadzono roślinność oraz zainstalowano elementy małej architektury, a wśród nich fontannę i solarną ławkę multimedialną, umożliwiającą m.in. naładowanie telefonu oraz wysłuchanie informacji o historii oraz tradycji Żywca i dzielnicy Zabłocie. Dodatkowo na murze ogradzającym teren parafii pw. św. Floriana zamieszczono szesnaście archiwalnych fotografii, prezentujących ważne wydarzenia dla tej części Żywca.

Jak podkreśla burmistrz Żywca Antoni Szlagor:

dbałość o środowisko naturalne, to jeden z naszych podstawowych obowiązków. W celu zmniejszenia smogu, podejmujemy wiele działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji, ale drugim najważniejszym czynnikiem wpływającym na jego powstawanie jest komunikacja samochodowa.

Celem nadrzędnym wielu miast jest zachęcenie mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych i przynajmniej częściowe przejście z komunikacji prywatnej na komunikację zbiorową, dlatego powstają miejsca typu park & ride, gdzie po przyjechaniu do określonego miejsca, zostawiamy samochód, a dalej jedziemy autobusem lub pociągiem, tym samym oszczędzając pieniądze i dbając o środowisko naturalne.

Pierwszym takim miejscem w naszym mieście jest powstały właśnie Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy, który znajduje się przy ul. ks. prałata Stanisława Słonki.

Zdjęcie: Dario Film