Biznes

Przy Szkole Podstawowej nr 5 w Żywcu trwają prace związane ze zmianą orgranizacji ruchu na ulicach Folwark, Powstańców Śląskich, KEN oraz KEN Boczna. 

W październiku br. Miastio ogłosiło przetarg zwiazany ze zmianą  „Zmianą organizacji ruchu na ulicach Folwark, Powstańców Śląskich, KEN oraz KEN Boczna”. 

Zakres przewidywanych prac obejmuje: zmianę szerokości istniejącej jezdni, korektę geometrii łuku, likwidację istniejących wpustów deszczowych, odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni, budowę nawierzchni zatok postojowych dla pojazdów osobowych i autobusów, budowę chodników, odtworzenie terenów zielonych, uzupełnienie i wyznaczenie oznakowania pionowego, poziomego oraz tonażowego.

Inwestycja ma zostać zakończona 23 grudnia 2020 r. 

Wartość inwestycji bez VAT 284077.50 zł.