Biznes
Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Żywieckiego, na którym dyskutowano o trudnościach w finansowaniu działalności Nowego Szpitala w Żywcu.
Pomimo możliwości dalszego rozwoju usług w Nowym Szpitalu największym wyzwaniem pozostaje otrzymywanie z NFZ bieżących płatności za wykonane usługi.

 Równocześnie Powiat Żywiecki ze względu na konieczność zabezpieczenia usług medycznych dla naszych Mieszkańców zgodził się z koncepcją partnera prywatnego aby całościowo wykończyć i wyposażyć 3 piętro Nowego Szpitala. Wstępnie ustalono, że Powiat wystąpi o dofinansowanie z Funduszu Polski Ład o kwotę 15 milionów złotych i pokryje w latach następnych wkład własny na poziomie ok. 3 milionów złotych. Jest również deklaracja gmin z terenu Żywiecczyzny o wsparciu ze strony samorządów gminnych tego zadania.

W opinii zarządzającego szpitalem - IHC Canada całościowa kwota potrzebna do kompleksowego uruchomienia świadczenia usług medycznych na 3 piętrze wynosi ok. 50 milionów złotych - informuje Stanisław Kucharczyk.