Biznes

Zniszczoną nawierzchnię z kostki brukowej zastąpił nowy asfaltowy "dywan". Dodatkowo powstała zatoka dla autobusów.

 PZD w Żywcu przebudował w roku 2021 fragment drogi powiatowej nr 1406 S w km 5+794 – 5+990 w Tresnej. Wymieniono starą, zniszczoną, skolidowaną, nawierzchnię z kostki brukowej na nową bitumiczną Powstała również nowa zatoka autobusowa.