Biznes

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. na przełomie stycznia i lutego tego roku zaplanowało prowadzenie prac wiertniczych na terenie Gminy Rajcza.

Prace wiertnicze, w oparciu o koncesję łączną na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż prowadzone są w okolicy miejscowości Sól.
Celem prowadzonych prac jest zbadanie występowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w utworach autochtonicznych miocenu oraz starszych. Planowana maksymalna głębokość odwiertu poszukiwawczego, który Spółka chce wykonać to blisko 5000 m. Uzyskane dane pozwolą na określenie potencjału zasobowego obszaru badań i na zaplanowanie dalszych prac na koncesji, celem odkrycia i udostępnienia złóż węglowodorów.
Pierwsze prace wiertnicze w tym rejonie były prowadzone już pod koniec lat 40. Ostatnie wiercenia zrealizowano w połowie lat 90. Lokalizacja planowanego odwiertu poszukiwawczego została zaprojektowana w oparciu o badania sejsmiczne przeprowadzone w 2014. Obecne prace mogą potrwać około dziewięciu miesięcy. W związku z prowadzonymi pracami Mieszkańcy Gminy mogą czuć się bezpiecznie – dotyczy to zarówno ich samych, jak i środowiska naturalnego – zapewnia PGNiG.