Biznes

Atrakcyjność turystyczna gminy Lipowa ma szansę jeszcze bardziej wzrosnąć. Wkrótce władze gminne podpiszą umowę na wybudowanie nowej asfaltowej ścieżki spacerowej prowadzącej od Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce aż do doliny Zimnika!

Wójt gminy Lipowa Jan Góra mówi, że w ostatnich latach gmina Lipowa staje się coraz modniejsza jeśli o turystykę rowerową i spacerową, głównie dzięki niezwykle atrakcyjnej dolinie Zimnika. Jednak w weekendy zdarza się, że są spore problemy z parkowaniem w tym rejonie. Wójt znalazł receptę na to jak częściowo zaradzić temu problemowi, a przy okazji poszerzyć tereny spacerowe.
- W naszej gminie jest ogromnie wiele obszarów, gdzie można pospacerować czy uprawiać nordic walking, czyli wędrować z kijkami. Doszliśmy do wniosku, że mamy bardzo ciekawy teren wzdłuż potoku Leśnianka, który przy dobrym zagospodarowaniu może być naprawdę bardzo atrakcyjny dla relaksu i tym samym pozwolić oderwać się od codziennego stresu oraz trosk. I uznaliśmy, że można byłoby stworzyć ścieżkę pieszą z oświetleniem w kierunku doliny Zimnika, bo tak na dobrą sprawę brakuje tam wygodnego i bezpiecznego dojścia pieszego od Lipowej Brzezin czy Lipowej Centrum – mówi wójt Jan Góra.
Samorządowcy zdecydowali, że wybudują pieszą ścieżkę od Centrum Aktywności Społecznej na pograniczu Twardorzeczki i Lipowej. Będzie ona asfaltowa o szerokości 1,5 metra i długości 2270 metrów. Co ważne powstanie przy niej oświetlenie i co pewien kawałek zamontowane zostaną ławeczki oraz kosze na śmieci.
- Ta nasza nowa ścieżka będzie miała charakter bulwarowy – dodaje wójt Jan Góra.
Inwestycja kosztować ma 2 082 857,20 zł, w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca z którym w najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy. Od tego momentu wykonawca będzie miał 10 miesięcy czasu na zrobienie ścieżki. Zatem powinna ona być gotowa jeszcze przed przyszłorocznymi wakacjami.