Biznes

W Sopotni Małej trwa remont w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S.

W Sopotni Małej w gminie Jeleśnia w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz-Jeleśnia-Sopotnia Mała w km od 14+414 do km 14+539 wykonywany jest obecnie remont drogi powiatowej, tj. poszerzenie drogi, poprawa odwodnienia – koryta ściekowe betonowe oraz  zamontowano nowy przepust poprzeczny. Do końca września będzie nowa nawierzchnia bitumiczna na tym zakresie.