Biznes

PZD w Żywcu poinformowało,  iż wykonywany jest remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w miejscowości Koszarawa w technologii na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu SLURRY SEAL.

Jest to odcinek  w km od 9+103 do km 9+563 przedmiotowej drogi powiatowej.