RDOŚ wydał decyzję w sprawie budwy ciepłowni RDF w Żywcu

RDOŚ wydał decyzję w sprawie budwy ciepłowni RDF w Żywcu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał dwie decyzje środowiskowe dla budowy ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne (RDF) w Żywcu. W decyzjach tych określone zostały warunki realizacji inwestycji, tak by była ona możliwie jak najmniej uciążliwa dla ludzi i środowiska, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Decyzje zostały wydane na wniosek inwestora, spółki Beskid Żywiec, po trwających ponad 3 lata postępowaniach. W tym czasie inwestor nie wystąpił z wnioskiem o umorzenie postepowań. W toku obu postępowań nie znaleziono również przesłanek, które mogłyby skutkować odmówieniem wydania decyzji środowiskowych.
Decyzje zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o dokumentację przedstawioną przez inwestora. Postępowania zostały przeprowadzone z udziałem strony społecznej.
W decyzjach określony został szereg warunków dotyczących konieczności ograniczenia uciążliwości w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych inwestycji. Warunki te dotyczą zarówno kwestii związanych z etapem budowy ciepłowni, jak i ich późniejszym użytkowaniem. W obu decyzjach nałożony został obowiązek sporządzenia i przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania instalacji na jakość powietrza.
Od decyzji stronom postępowania przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od jej doręczenia - poinformował rzecznik prasowy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Łukasz Zych.

Burmistrz Żywca Antoni Szlagor skomentował tę informację i zapewnił, że ciepłownia nie powstanie w Żywcu. Jak przekazał Antoni Szlagor za pośrednictwiem mediów społecznościowych - ciepłownie w Żywcu nie powstaną, działamy wspólnie ze stowarzyszeniem Aglomeracja Beskidzka oraz miastami i gminami beskidzkimi oraz Starostwem Powiatowym w Żywcu w sprawie budowy Ekociepłowni w Bielsku-Białej. 

Wypowiedź burmistrza Szlagora na temat decyzji RDOŚ można posłuchać w tym artykule.