Biznes

Ogłoszono wyniki kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), która przeznaczona jest na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Kierowcy, rowerzyści i piesi – wszyscy skorzystają na dodatkowych środkach, również w powiecie żywieckim.

Dofinansowanie pozwala na budowę przejścia dla pieszych, oświetlenie ruchliwego skrzyżowania czy stworzenie ścieżki rowerowej.

Z nowego naboru, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, do Polski lokalnej trafi ponad 1 mld zł. Pozwoli to sfinansować 1510 zadań w całej Polsce, w tym 15 wojewódzkich, 714 powiatowych i aż 781 gminnych. Dzięki tym inwestycjom, infrastruktura drogowa staje się nowoczesna i bezpieczna. Dodatkowe środki pozwolą wybudować lub wyremontować ponad 770 km dróg, w tym:

  • 380 km dróg powiatowych;
  • 392 km dróg gminnych.

Samorządy mogą przeznaczyć rządowe dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa drogowego. Dzięki temu dzieci mają bezpieczną drogę do szkoły. Przejścia dla pieszych są odpowiednio oświetlone. Rowerzyści mogą poruszać się ścieżkami rowerowymi. A kierowcy mogą jeździć drogami, które mają odpowiednią nawierzchnię czy oznakowanie.

Powiat Żywiecki otrzymał dofinansowanie na zadanie pn.  Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Żywcu i Juszczynie. Wartość projektu to: 162 066,00 zł.