Biznes

12 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL – SK”.

W spotkaniu wzięli udział między innymi Poseł RP Kazimierz Matuszny, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Kierownik Biura Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji Stanisław Baczyński, Wójt Gminy Ujsoły Tadeusz Piętka, Starosta Obce Oravská Lesná Marek Majdiš, Prednosta Obecného Úradu František Gonšor.

Wspomniany projekt realizowano od 01.11.2019 do 31.08.2023 r. w międzynarodowym partnerstwie Powiatu Żywieckiego z Obec Oravská Lesná i Obec Zákamenné z Republiki Słowackiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres projektu obejmował:

  • Budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości 2,046 km wzdłuż drogi powiatowej
    nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły – gr. Państwa w miejscowościach Ujsoły i Glinka wraz z parkingiem typu Park and Ride;
  • Prace rekonstrukcyjne i renowacyjne związane z odnowieniem zabytku kultury - Kalwaria Zákamenné;
  • Budowę ścieżki rowerowej, organizację wystawy służącej propagowaniu informacji o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym terenów przygranicznych w gminie Oravská Lesná, utworzenie biura turystycznego, strony internetowej o trasach rowerowych, umieszczenie tablic informacyjnych wzdłuż tras wyposażonych w kody QR dla urządzeń mobilnych.

Łączna wartość projektu wynosi 1 669 764,92 €.