Biznes

Wyremontowany kilka lat temu pałac Habsburgów stoi dziś praktycznie nieużywany i generuje spore koszty dla Starostwa Powiatowego w Żywcu, które zarządza tym obiektem. Dziś Rada Powiatu Żywieckiego podjęła ważne decyzje w sprawie obiektu.

Remont był...

Przypomnijmy - gruntowny remont pałacu Habsburgów odbywał się w ramach projektu „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu”. Pieniądze pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Rewitalizacja rozpoczęła się w kwietniu 2009 r., zaś łączna wartość zadania wynosiła ponad 13 milionów zł. W ramach projektu wyremontowano dach, odnowiono elewację zewnętrzną, dokonano wymiany i renowacji stolarki okiennej i drzwiowej. Wymieniono również kanalizację deszczowo-sanitarną.

Habsburgowie się upomnieli

Zanim jednak rozpoczęto remont pałacu, z budynku wyprowadzono Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych, który otrzymał nową siedzibę na ulicy Grunwaldzkiej. Jak się później okazało - stało się to pretekstem dla dawnych właścicieli rezydencji, do upomnienia się o prawa do budynku, z takim wnioskiem bowiem wystąpiła rodzina Habsburgów w 2013 roku. Od tego czasu trwają negocjacje pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu, które jest zarządcą obiektu, a kancelarią prawną, reprezentującą Habsburgów.

Co dalej?

Jaka przyszłość czeka żywiecki pałac? Jak poinformował naszą redakcję w lutym 2019 roku rzecznik Starostwa Powiatowego w Żywcu - Dariusz Szatanik: "Obecnie przed Wojewodą Śląskim prowadzone jest postępowanie na wniosek pełnomocnika spadkobierców Rodziny Habsburgów o zwrot przedmiotowej nieruchomości. Ze względu na okres trwałości zrealizowanych projektów w tym obiekcie sprawa roszczeń została zawieszona. Aby przyjąć realny plan co do przyszłości tego obiektu niezbędne jest zakończenie postepowania dot. roszczeń Rodziny Habsburgów. Po ostatecznym zakończeniu tej sprawy Zarząd Powiatu podejmie adekwatne działania do wydanego orzeczenia". Jakie projekty są obecnie związane z pałacem? Z informacji uzyskanych w Starostwie wynika, że są to następujące działania: "Powiat Żywiecki zrealizował na powyższym obiekcie dwa projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, t.j.:

· „Od Komorowskich do Habsburgów - utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu” (umowa o dofinansowanie nr UDARPSL.03.02.02-00-010/08) – ID 173

· „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu” (umowa o dofinansowanie nr UDARPSL.03.02.02-00-068/11) – ID 1282.

Wzajemne zobowiązania stron regulują wyżej wymienione umowy o dofinansowanie, zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Powiatem Żywieckim. Obecnie projekty znajdują się w okresie trwałości. Data zakończenia okresu trwałości to odpowiednio dla projektu ID 173: 25 lipca 2019 r., a dla projektu ID 1282: 1 kwietnia 2020 r.".

Pi ponad roku w sprawie pałacu Habsburgów w Żywcu wiadomo już nieco więcej, choć na ostateczne rozstrzygnięcie jeszcze poczekamy. 

Miasto nie chce Pałacu

Okres trwałości projektu zakończył się. Przypomnijmy, że pałac-pustostan generował dla Starostwa Powiatowego w Żywcu około 100 tys. zł kosztów w przeciągu roku (dane za 2018 rok). Starostwo Powiatowe w Żywcu prowadziło rozmowy z Gminą Żywiec w sprawie przekazania pałacu, jednak Miasto Żywiec nie dysponuje finansami, które pozwoliłoby na utrzymanie obiektu. Jak przyznał podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 25 maja starosta żywiecki Andrzej Kalata - były również prowadzone rozmowy w sprawie sprzedaży lub dzierżawy pałacu, jednak w tym przypadku niezbędna jest zgoda rodziny Habsburgów. Starostwo Powiatowe w Żywcu zdecydowało o dzierżawie pałacu. Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg. Ewentualny najemca ma dokładnie znać stan prawny obiektu. Według pierwszych sygnałów, jakie dotarły do Powiatu Pałacem Habsburgów zainteresowana jest firma świadcząca usługi edukacyjne. 

Zdjęcie: Dario-Film