Biznes
PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły dzisiaj przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych na linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka” realizowanego w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka”.
Zadanie uwzględnia wszystkie pozostałe 11 mostów, przepustów i wiaduktów , które nie przeszły do tej pory modernizacji, a których parametry powinny zostać dostosowane do minimalnej prędkości 50-60 km/h i maksymalnej 100 km/h.
Przewiduje się, że rozpoczęcie umowy na roboty budowlane nastąpi w I kw. 2025r. a jej zakończenie planowane jest w II kw. 2026 roku - informuje Stowarzyszenie Kolej Beskidzka.