Biznes

Od 1 września br. żywiecka szkoła Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zamierza uruchomić nowe kierunki nauczania, w tym pierwsze na terenie powiatu żywieckiego technikum i szkołę branżową I stopnia o charakterze kolejowym.

W żywieckim ZDZ przez szereg lat kształciła się i podnosiła kwalifikacje zawodowe cała rzesza młodzieży. W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy oraz wymogami w szkolnictwie szkoła niejednokrotnie zmieniała swój charakter, jednak zawsze kładła nacisk na przydatność na rynku pracy otwieranych kierunków i właściwy poziom kształcenia. Od lutego br. dyrektorem szkoły jest mgr Maciej Moc, rodowity żywczak, z wykształcenia nauczyciel historii, emerytowany oficer Wojska Polskiego, który ma swoją wizję i plan na ożywienie i przemianę zarządzanej przez siebie placówki oświatowej.

W przygotowanej na nadchodzący rok szkolny 2020/2021 ofercie nauczania absolwenci szkół podstawowych będą mieli możliwość podjąć naukę na kierunkach:

- na poziomie szkoły branżowej I stopnia (dawnej szkoły zawodowej) m.in. w zawodach: kucharz, cukiernik, fryzjer, operator obrabiarek skrawających, cieśla i monter zabudowy i robót wykończeniowych;

- na poziomie technikum na kierunkach: fryzjera, gastronomicznym, budowlanym (technik robót wykończeniowych w budownictwie), informatycznym ze specjalnością e-sportową (treningi, rozgrywki i podstawy tworzenia czołowych gier CS:GO, LoL, Dota 2 i innych) oraz od grudnia na będącym nowością na rynku edukacyjnym kierunku spawalniczym (placówka jako jedyna szkoła w Żywcu posiada własną pracownię spawalniczą).

Dodatkowo uczniowie naszej szkoły będą mogli dobrowolnie uczestniczyć raz w tygodniu w zajęciach wojskowych prowadzonych przez instruktorów cywilnych i wojskowych z zakresu topografii terenowej, elementów taktyki wojskowej, strzelectwa i udzielania pierwszej pomocy. Dla najlepszych będzie przewidziany kurs płetwonurkowy. W ramach poszerzonych zajęć z wychowania fizycznego przewidziana jest nauka tenisa ziemnego, pływania i wspinaczki skałkowej. Szkoła oferuje również praktyki i staże zagraniczne w ramach projektów unijnych oraz w trakcie nauki nabycia dodatkowych umiejętności i certyfikatów przydatnych na rynku pracy.

Jednak wiodącym projektem szkoły jest utworzenie pierwszej w rejonie Żywca, Bielska-Białej i Cieszyna szkoły o profilu kolejowym. Dzięki staraniom Zarządu ZDZ w Katowicach i dyrektora Moca szkoła będzie w ścisłej współpracy ze spółkami PKP Intercity, PKP CARGO i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A prowadzić kształcenie na poziomie szkoły branżowej I stopnia w zawodzie mechanika pojazdów kolejowych oraz na poziomie technikum na kierunkach:

- technika pojazdów kolejowych, przygotowującego do pracy w charakterze mechanika, maszynisty (rozpoczęcie cyklu szkolenia w trakcie nauki szkolnej prowadzenia najnowocześniejszego obecnie taboru pojazdów kolejowych), rewidenta taboru kolejowego i diagnostyka;

- technika transportu kolejowego przygotowującego do obsługi szeroko rozumianej infrastruktury kolejowej, m.in. planowania i organizowania przewozów kolejowych, zarządzania taborem kolejowym i obsługi pociągów.

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę kolejową w szkolnej specjalistycznej pracowni oraz na terenie zakładów PKP CARGO w Czechowicach-Dziedzicach i PKP Intercity w Katowicach. Młodzież będzie posiadać umundurowanie wyjściowe, odzież roboczą, bardzo korzystny program stypendialny oraz możliwość zatrudnienia w bardzo dynamicznie rozwijającym się w ostatnich latach sektorze transportu, jakim jest kolej.

   

Pomimo obecnej trudnej sytuacji w kraju i na świecie związanej z epidemią wirusa COVID-19 szkoła ma nadzieję, że od września będzie mogła uruchomić normalną naukę stacjonarną i rozpocząć kształcenie młodzieży.