Biznes
Po kilku latach oczekiwania, udało się zdobyć środki finansowe na modernizację placu zabaw znajdującego się na osiedlu 700-lecia, za obiektem Galerii Kolorowa.

 Tak naprawdę, trzeba napisać to wprost – to nie będzie modernizacja, a budowa całkiem nowego kompleksu rekreacyjno – sportowego, z którego będą mogli korzystać zarówno najmłodsi, jak i nieco starsi, a nawet dorośli!

98% dofinansowania na ten cel pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, 2% wkładu własnego, który zostanie poniesiony przez miasto Żywiec. Celem tego zadania jest budowa nowoczesnego obiektu rekreacyjno-sportowego na terenie Osiedla 700-lecia.
– Realizacja zadania jest uzasadniona potrzebą zapewnienia mieszkańcom infrastruktury służącej szeroko pojętej aktywności fizycznej. Zadanie to jest tym bardziej pilne, iż jedyne, istniejące w tej chwili w pobliżu ogólnodostępne boisko piłkarskie (Park Habsburgów) wraz z bieżnią nie spełnia obecnych standardów wymaganych dla tego typu obiektów. Projektowana inwestycja zapewni mieszkańcom urozmaicony program spędzania czasu wolnego, a także stworzy warunki do bezpiecznego korzystania z oświetlonego obiektu także po zapadnięciu zmroku – mówi Grzegorz Puda, minister Funduszy i Polityki Regionalnej, który przekazał mnie oraz radnym Robertowi Brączkowi i Marcinowi Wróblowi informację o przyznanych na cel środkach.
Zakres inwestycji obejmuje:
• Budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem i z przyłączem do kanalizacji deszczowej, a także oświetleniem, ogrodzeniem i wyposażeniem boiska;
• Budowę siłowni zewnętrznej z nawierzchnią z trawy naturalnej;
• Przebudowę istniejącej strefy do gry w siatkówkę plażową składającą się z trzech boisk wraz ze strefami bezpieczeństwa wraz z wewnętrznym ogrodzeniem i nawierzchnią piaskową;
• Budowę placu zabaw;
• Budowę obiektów małej architektury;
• Budowę ogrodzenia;
• Nadzór inwestorski.
Czas realizacji inwestycji przewidziany jest na lata 2023 – 2024, co oznacza, że z nowego pięknego obiektu sportowego będziemy cieszyć się już w przyszłym roku