Biznes

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w gminie Radziechowy-Wieprz planowane jest wykonanie kilku inwestycji. 

Przebudowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Juszczynie - Stan nawierzchni boiska określa się jako zły, trawa zużyta i zamulona. Nawierzchnia nie wykazuje się wymaganą przepuszczalnością wody - po opadach deszczu liczne kałuże i zastoiska wody opadowej. Wyposażenie w postaci ławek, bramek i koszy jest zużyte, miejscami uszkodzone. Przewidziane prace dotyczą wymiany nawierzchni sportowej, ogrodzenia i wyposażenia. Wymiary nawierzchni bez zmian. Ogrodzenie we fragmentach za bramkami zostanie podniesione do 6 m, z zastosowaniem systemowych rozwiązań.

Kwota dofinansowania: 711 861,00 zł

W ramach inwestycji przewidywane jest wybudowanie sali gimnastycznej w Przybędzy przy zespole szkolno-przedszkolnym. W budynku sali znajdować się będą sala sportowa, szatnia trenera, wc trenera, magazyn sprzętu sportowego, przestrzeń komunikacyjna z przedsionkami, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, szatnie męskie i damskie z węzłami sanitarnymi, pomieszczenie na sprzęt porządkowy, salka treningowa. Znajdą się boiska do gry w koszykówkę, piłkę siatkową, tenisa ziemnego

Kwota dofinansowania: 600 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie i podłączenie do sieci wodociągowej dodatkowych gospodarstw domowych jeszcze nie podłączonych w m. Bystra i Brzuśnik, w Gminie Radziechowy-Wieprz. Przedsięwzięcie obejmuje podłączenie 38 domostw, w sumie 152 osoby. Łącznie wybudowanych zostanie 2010,4 mb sieci wodociągowej.

Kwota dofinansowania: 401 029,00 zł

Zdjęcie: Pixabay